Om oss

Vi som ingår i nätverket Nationellt Kompetenscentrum FörSorg är kliniskt verksamma psykoterapeuter som möter och arbetar med människor i sorg. Vi erbjuder samtal och bearbetning till människor som drabbats av förlust på grund av dödsfall. Vi verkar också för att öka kunskapen om förlust, sorg och bearbetning hos andra professionella samt i samhället i stort. Vi erbjuder därför olika i utbildningar och föreläsningar. Vi har stor vana att leda sorgegrupper.

BIRGITTA JONASSON

Legitimerad psykoterapeut med Fil. Kand. i pedagogik samt magisterutbildning i bildterapi. Hon arbetar med individuellt anpassad psykodynamisk psykoterapi samt bildterapi även fokuserad korttidsterapi (DIT).

Birgitta har lång klinisk erfarenhet av relationsproblematik, nedstämdhet, kriser, trauma samt sorg.

Är utbildad i EMDR på grundnivå samt påbyggnadsnivå för PTSD.

 

Epost: info@birgittajonasson.se

Mobil: 070 770 54 76

 
 

Legitimerad psykoterapeut med lång erfarenhet av behandling vid psykisk ohälsa och sorg. Vid sidan om det kliniska arbetet har hon i många år arbetat med utbildning och forskning i psykisk (o)hälsa och sorg. Lilians avhandlingsprojekt handlar om föräldrar som mist ett barn i cancer, deras sorg, erfarenheter av vårdtiden och deras nuvarande hälsa.

Epost: info@lilianpohlkamp.com

Mobil: 070 667 38 44

Hemsida: www.lilianpohlkamp.com

GÖRAN GYLLENSWÄRD

Legitimerad psykolog, legitimerad psykoterapeut (S:t Lukas). Göran arbetar med psykodynamisk och relationellt inriktad psykoterapi och är vidareutbildad inom trauma- och sorgebearbetning. Han tar företrädesvis emot för krissamtal samt trauma- och sorgebearbetning. Göran handleder personal inom ASIH samt sorgegruppsledare. Föreläser om trauma- och sorgebearbetning.

 

Författare till ”Stöd för barn i sorg”, ”Sorg finns”, ”Aldrig i livet, när någon i familjen tar sitt liv” (tillsammans med socionom och leg. psykoterapeut Lotta Polfeldt), ”Vägar i sorgen” (tillsammans med kaplan Lars Björklund),

samt ”En bro till framtiden, om förlust och bearbetning”.

Epost: goran@gyllensward.org

Mobil: 070 458 23 60

 
 

 

Legitimerad psykoterapeut och diplomerad uttryckande konstterapeut. Erika har varit verksam inom psykiatrin sedan 1988, varav 14 år inom specialistpsykiatri på Ersta sjukhus. Idag arbetar Erika deltid på Studenthälsan, Karolinska Institutet.

I samband med tsunamikatastrofen 2004 kom Erika att möta och bli en del av det nätverk som lade grunden för FörSorg.

Erika har sedan dess varit en av de terapeuter och gruppledare som mött sörjande. Under perioden 1995 – 2010 arbetade Erika även som lärare och handledare på Institutet för Uttryckande konstterapi; Expressive Arts.

 

Erika har sin mottagning i Expressive Arts lokaler på vackra Fjällgatan.

Epost: erika@sinander.se

Mobil: 070 797 67 64

Hemsida: expressivearts.se/erika.html

ERIKA SINANDER​

LILIAN POHLKAMP

 

SATU HIRSCH FJELLSTEDT​

Legitimerad Psykoterapeut och certifierad parterapeut med lång erfarenhet av par och familjer i olika konstellationer som drabbats av sorg. Hon har ett stort intresse för interpersonell neurobiologi - IPNB, som bl.a handlar om hur vi kommunicerar med varandra.  Satu är i grunden teolog och intresserad av att lyfta fram de existentiella frågorna som uppstår kring sorgarbetet.

Facilitator/handledarutbildad

EMDR – nivå 1

Epost: satu@hirschfjellstedt.se

Mobil: 073 704 41 04

© 2016 by Julia Degerfält.