© 2016 by Julia Degerfält. 

UTBILDNING OCH FÖRELÄSNINGAR

Våren 2019 startar Frustuna församling i samarbete med Nationellt Kompetenscentrum FörSorg, en ny omgång av en kvalificerad utbildning försorggruppsledare.

Kursen omfattar fyra tvådagarsblock och sträcker sig 
från våren 2019 till hösten 2019.

 

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till sorggruppsledare inom Svenska Kyrkan, landstingen eller anhörigföreningar. Deltagarna ska ha förkunskaper motsvarande
socionom, diakon, präst, sjuksköterska.

 

SYFTE OCH MÅL

Syftet med utbildningen är att deltagaren ska fördjupa sin kompetens och kunna variera sina upplägg av möten utifrån gruppens behov.
• Kursen ger kännedom om aktuell forskning
om sorg och kris.

• Kursen tar upp faktorer som påverkar sorgen och vad man kan göra som gruppledare för att befrämja en frisk sorgeprocess.

• Kursen ger kunskap om hur kroppen reagerar i sorg och hur man kan arbeta med att aktivera kroppens lugn och ro-system.

• Kursen ger sorggruppsledaren många olika metoder att använda i sina grupper;
Bild, musik, text (kreativa metoder). Trädgård eller utemiljö (grön rehab)


METOD OCH INNEHÅLL

Kursdagarna innehåller teoretiska föreläsningar, seminarier för bearbetning av litteraturen, handledning och handlednings- och gruppteori samt skapande metoder. Anknytning, personliga copingstilar, föreställningar om döden, kultur, genus, religion, depression, suicid är teman som kommer att bearbetas under utbildningens gång.

 

KURSDATUM & TIDER

block 1: 7- 8 februari 2019
block 2: 16 -17 maj 2019
block 3: 12 -13 september 2019
block 4: 14 - 15 november 2019

Torsdagar kl. 10-18 och fredagar kl. 9-16

 

PLATS

Frustuna Prästgård i Gnesta

 

KURSENS LÄRARE

Göran Gyllensvärd
-leg psykolog, leg psykoterapeut

Lena Fagéus
- präst, leg psykoterapeut,
kyrkoherde i Frustuna församling.

Satu Hirsch Fjellstedt
- teolog och leg psykoterapeut

Lilian Pohlkamp
-sjuksköterska, universitetsadjunkt,
leg psykoterapeut

Erika Sinander
-arbetsterapeut, uttryckande konstterapeut,
leg psykoterapeut
Eva Stilling
- författare

 

KURSLITTERATUR

Barbro Lenneer Axelson – Förluster (NoK)
samt artiklar som delas ut.

 

PRIS

Kostnad 3 800:- per block, totalt 15 200 kr.
Avgiften faktureras vid terminssluten. I priset ingår lunch, kaffe och frukt och övernattning i Frustunaby som är en enkel förläggning som ligger precis i anslutning till Frustuna Prästgård och kyrka.

 

ANMÄLAN

Anmäl dig till
frustuna.forsamling@svenskakyrkan.se 
Sista anmälningsdag är den 21 januari 2019.
Ange faktureringsadress. 
Anmälan är bindande och du anmäler dig till samtliga block.

 

VID FRÅGOR KONTAKTA

Lena Fagéus
lena.fageus@svenskakyrkan.se
070-288 48 58


Lilian Pohlkamp
lilianpohlkamp@gmail.com
070-66 73 844

Lena Fagéus

 

Föreläsningar och workshops
 

Vi är alla vana föreläsare och handledare och tar gärna sådana uppdrag. 

 

Exempel på föreläsningar:

 

Lena Fagéus:

1. "Att bära och låta sig bäras"

Vad händer i den som möter sörjande i sitt yrke?

 2. "Att förlora tro, mening och hopp och att återvinna det".

Satu Hirsch Fjellstedt:

”Sorgen gör så ont i kroppen” Vad sker i hjärnan, nervsystemet och hjärtat 

när vi drabbas av sorg. 

 

Du kan kontakta oss här eller via kontaktuppgifterna som du finner under Om oss.