VÅRA MÅL:

 

 - Att erbjuda stöd vid förlust och sorg till människor som söker upp oss.

 - Att öka kompetensen inom ämnesområdet sorg för yrkesverksamma som arbetar med

   behandling av sörjande. Detta sker genom utbildningar och föreläsningar. t. ex på högskolor och personal inom svenska kyrkan. Även handledning av personalgrupper som möter människor i sorg.

 - Att utveckla metoder för behandling för grupp, familj och enskilda.

 - Att verka för att kunskapen om sorg, samt vad som behövs för sörjande, ökar i samhället.

T. ex. genom föreläsningar för patient- och anhörigföreningar.
 

© 2016 by Julia Degerfält.