© 2016 by Julia Degerfält. 

   VÅRA MÅL:

-  Att öka kompetensen inom ämnesområdet sorg för yrkesverksamma som arbetar med

   behandling av sörjande, genom konferenser, utbildningar, föreläsningar.

-  Att utveckla metoder för behandling för grupp, familj och enskilda.

-  Att verka för att kunskapen om sorg samt vad som behövs för sörjande ökar i samhället.